Bejelentkezés
SZULO.HU

SZÜLŐ

szülő

Info

SZULO.HU
/kids/k15/foru219.htm

A TÖRTÉNELMET

Honlapunk egyik célja összegyűjteni az Internet azon írásait, amelyek számot tarthatnak a szülők illetve gyerekek érdeklődésére. Végigkíséri a gyermekkel kapcsolatos problémákat a családtervezéstől egészen a felnőtté válásig. Oldalunk neve kettős jelentésű, hiszen egyfelől a szülőknek szól, másrészt pedig szülője sok-sok ide vonatkozó cikknek. Ezen cikkeket témakörök szerint csoportosítottuk, hogy áttekinthetőbb legyen lapunk tartalma.

Legújabb twittek

Keresés

 

 

Cseke Zoltán:

 

A XXI. század

tüze-vize

 

Energiakörkép

a XXI. század elején

 

 

 

Energia ma

Életünket, lakásunkat, városainkat fény járja át. Természetesen... Ma is, tegnap is - és ugye holnap is.

Ám, rendben lesz-e a holnapután energiaellátása? Ha a népességrobbanás nem áll le, lesz-e a világnak elegendő energiája?

Meddig lesz elegendő?

Vannak -e tartalékok?

Nőni fog az energia számla?

Száz kérdés, amelyekre választ remélünk. A szakértők válaszolnak - de bennünk kételyek élnek, vajon nem elfogultak-e a válaszok; vajon ők jól látják-e? S ki van a válaszok mögött: a hiteles tudás, az éhes profit - netán a demagóg politika?

Mi az igazság?      

Nagyívű becslések szerint (a Föld krónikája) a Föld lakosságának energia-felhasználása évente:

1014 kWh - néhányszor.

A Föld felszínére jutó Napenergia évente 1,5-1,8 x 1018 kWh, azaz 15.600x1014 kWh.

A szélenergia: 13x1015 kWh, azaz 130 x 1014 kWh

Ezer évig nem kellett foglalkozni ilyesmivel. Néhány százmillió ember fűtés-igénye, főzéshez szükséges energiája viszonylag kényelmesen megvolt az anyatermészetben. 

Valamiféle kimeríthetetlen energiabőség volt.

Ám, erről senki nem tudott, ahogy ma még a beszívható levegő sem napi téma…

Aztán jött a huszadik század, s vele a gyorsuló ütemben duplázódó népesség. Az ipari forradalom erre az időre tömegméretű győzelmet aratott; az emberek igénye és igényessége sokszorosára nőtt.

S vele az energiafelhasználás a XX. század eleje és vége között egyes energiák területén (olaj, földgáz) több százszorosára nőtt, összességében tizenegyszeresére. (Miközben a lakosság kb. négyszeresére.)

A Római Klub tudósai a hetvenes években néhány évtizednyi olajtartalékról véltek tudni, figyelemmel a felhasználásra és a jövő trendjeire. Az egyik nagy autógyártó mamutcég elnöke is az olajos (benzines) évtizedek utolsóit emlegette nemrég.

Mi lesz utána?

Kutatnak, fejlesztenek a mérnökök; a megoldások is készen állnak a benzin utáni időre.

A „vizes” autó is egy fajta realitás.

Meg a villamos hajtású…         

Mi a helyzet a vízzel hajtott autókkal?

A vizet hidrogénre és oxigénre lehet bontani. (Ezek gázneműek lesznek - amihez energia kell; majd a hidrogént el kell égetni oxigén jelenlétében, és az égés energiát szolgáltat, miközben a két gáz vízzé ég). Csoda, szenzáció! Több, mint száz éve ismeri ezt a tudomány, mégsem használtuk. A vízbontáshoz valamivel több energia kell, mint amit a nyert hidrogén égése lead. A technika világa más irányt követett: a fosszilis energiahordozók égetését, a folyók, a szél megcsapolását, mint a vízbontás, hidrogén-égetés.

Pedig ez a jövő egyik engeria-útvonala. A vízbontás… a hidrogén előállítása… felhasználása… úton-útfélen… a robbanómotorokban, erőművekben.

Persze az csak fantazmagória, hogy időnként vizet töltünk az autóinkba - és megy. A vízbontáshoz szükséges energia honnan lenne?

A hidrogénnel történő autózás minimális átalakítást kíván, minden kész az átállásra.

Megjelentek a hibrid meghajtású járművek családjai.

Amíg azonban van benzin, senki, egyetlen autós cég sem kezd a váltásba, hiszen hiába adna ki hidrogén-üzemű autót, ehhez világméretű hálózatot kellene kialakítani. Ennek a költségét nem vállalja egyetlen világcég sem. De fel sem vetődik, amíg van kőolaj.

Más lesz a helyzet hamarosan, amikor a benzin-korszak véget ér. Egy csapásra, néhány év alatt, varázsütésre eltűnnek a benzines autók!

A vízbontás energiáját sok helyről nyerhetjük. Napenergiából, szelekből, tengerekből.

A napenergia töredékét, (ezrelékét, tízezrelékét) világméretben felhasználva működőképes a vízbontáson alapuló hidrogénbázisú energiarendszer.

Az autózás alapvető változáson fog átmenni néhány évtized múltán. Ugyanez vár az erőművek rendszerére is a közel jövőjében. A várhatóan hidrogén bázisú, napenergiával és minden más elérhető forrásból táplálkozó decentralizált energiarendszer természetesen kapcsolatban fog állni a központi hálózattal, de csak néha vásárol energiát, és gyakran elad. Legalábbis ahol csak tehetik, hiszen az energia egyre drágul a jövőben is. Drágul, mert a jövő bonyolult. Mindennap energiát fognak gyűjteni - ez a jövő... Hacsak nem jön valami mesés, XXI. századi csoda-energia.

A világ eszméletlen energia igényét a XX. században elsődlegesen a szénre, szénerőművekre építették. Olcsó volt, mindenütt megtalálható és veszélytelen az erőmű üzeme. Mígnem a tudósok házsártoskodni kezdtek, hogy a levegő CO2 tartalma vészesen nő, évről-évre, meg hogy ezzel együtt egy nagy üvegház képét kezdi ölteni a légkör. Vagyis bejön az áldott napfény, felmelegíti a talajt, a talaj a levegőt… Aztán ott reked, mert a légkörben feldúsult gázok elsősorban a szén-dioxid visszaveri, nem engedi eltávozni a világűr felé.

Több, mint 90%-kal kellene csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást - ez a fosszilis tüzelésre épülő gazdaság végét kell jelentse. Jönnie kell a hidrogén-bázisú világnak!

Ez azonban nem kedvez a status quonak; ha jön a változás, a torta újraelosztásra kerül… A most habzsolók nem siettetik… Melegebb lesz. Igaz, mindössze az 1 Celsius-fokot is alig éri el összesen a XX. század világméretű átlaghőmérséklet növekedése. (A tudósok ugyan ennek a gyorsulásáról beszélnek…)

Mindenki tudja, ennek hatására megindult a sarkvidékek és a magas hegységek örök hómezőinek olvadása. Hatására emelkedni fog a tengerek szintje; néhány ország elmerül a tengerbe. A világ népességének egy harmada él a tengerek 100 km-es közelségében.

1997-ben az ENSZ égisze alatt Kiotóban határozat született. Véget kell vetni a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló gazdaságnak!

Két görbe adja a magyarázatot: Egyik a népességszám-görbe, másik a CO2 kibocsátás görbéje…

Döbbenetes szinkronitásban futnak.

Félő: egyik sem hallgat a határozatokra… Vajon: csak együtt fékezhetők meg, vagy van külön megoldás is?

Talán az atomenergia…   Hirosima óta tudja az emberiség az atomokban rejlő energia ijesztő mennyiségét. A békés atom, az atomerőmű egy nagy álom, egy nagy remény - volt, egészen Csernobilig. A biztonsági rendszerek többszörös védelmet nyújtanak; automatikusan üzembe lépnek; a magára hagyott atomerőmű egy igen rövid idő után leáll, önmagát szabályozva megszűnik energiát felszabadítani. A rendszerek zártak; egy poros - esetleg fertőző - törlőkendő sem juthat ki a zárt térből. És nincs CO2 kibocsátás, nincs talajvíz-gond.

Mígnem 1986. áprilisában, egy emlékezetes éjfél utáni órában az atomkorszak mítosza (biztonsága) Csernobilban szertefoszlott.

Csernobil

A hatása, beláthatatlan. Örökre oda az illúzió a békés, kezelhető atomtechnikáról! A laikus hallani sem akar róla. A szakembert is meglepte, hogy az ember mire képes, milyen ostobaságra, ha nagyon rászánja magát. Eredménye: némely fejlett országban leállították az erőművek építését, a meglévőket tüzetesen ellenőrizték, és kifuttatásra ítélték. Köztudott, a legtöbb erőmű kb. 30 évre épül, utána jön az alig megoldható konzerválás (a nagy felezési idők miatt), majd több évtized múltán a felszámolás. Más országban még bíznak benne, épült is egy-kettő - de ez már a múlt energiája. Vagy tévedünk - ijedtünkben?

Ha egy hagyományos erőmű (szén, gáz, pakúra-üzemű) felrobban, még 5-10 km-re is hallani a detonációt; a por, a hamu száll, halálos áldozat is lehet, akár 1-2 tucat is! Ennyi...

Ha egy atomerőmű…!?

Azt hittük, az lehetetlen. Tudjuk: lehetséges… Ezért ez az út lezárult. Vagy ha újra járható lesz, akkor egy ma még ismeretlen biztonság-filozófián fog alapulni.

A jövő a napenergia befogása, nyomában a már jelzett vízbontás, amellyel tulajdonképpen elraktározzuk az energiát. De a napenergiával termelt árammal vizet emelhetünk egy magasan fekvő tározóba, ahonnan szükség esetén leeresztve ismét villanyáramot termelnek a turbinalapátok. A hatásfokkal ezúttal ne aprólékoskodjunk! A világon mára mindenki tudja - látja a maga szintjén, a maga eszével az energia-gondokat.

Tudja, és lázasan keresi a megoldást. Akár saját putrija, háza olcsóbb fűtését; akár az új világméretű energiarendszerek optimumát.

Új energia-technikai rendszer fog születni: Ma alig elképzelhető eszközök jelennek meg rövid egy-két évtized alatt.

Összegezve:

Az energia-körkép összességében nem reménytelen. Földgázból, szénből - bár erőteljesen fogynak, van elegendő; akár a század végéig.

A szennyezés azonban, ami nőttön nő a felhasználás erősödésével - az végzetes lehet.

Az olajkészlet kifogyóban. Helyettesítése, a kiváltása folyamatban.

A megújuló energiák százalékos súlya bíztatóan nő. Ezek megcsapolása lépten-nyomon be fog következni. Az energia-üzletbe be fognak lépni a kistermelők: eladóként áramtermelőként, s a nagy rendszerek óriás erőműveit részben képesek lesznek pótolni. S szívesen látott partnerek lesznek.

Szóval várható a döntő és átfogó változások sorozata, amelyek az egész világ képét megváltoztatják, és jelentősen beleszólnak az egyes ember életébe, munkájába, pénzébe…

A versenyfutás az új energiafajták után is folyik. Meglepetések is lehetségesek.

A civilizációk fejlettségében alapvető az energia-ellátottság és az energiák ára, tehát az energia (léte, hiánya, stb.) szintén növeli a világ gondjait, feszültségét. A gazdagok megőrizni kívánják előnyüket, a szegények fel akarnak zárkózni - közben elszennyezzük a Földet.

A történelem nagy változásai, civilizációk eltűnései többnyire egybeestek valamely természeti katasztrófával, klímaváltozással. Éppen most készítjük elő a következőt...

(Folytatjuk).


 

 

 

 

 

 

 Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_6j6hn36simm3jf18onfj67nk83, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0